VZN č.7 – 2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO

VZN č.7 – 2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO

2023 VZN č.7 – 2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO