Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu 2024

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu 2024

Dolné Otrokovce Harmonogram 2024 vývozu smetí