Skúška sirén 08.03.2024

V piatok 08.03.02024 o 12:00 hod. sa na území Slovenskej republiky vykoná akustické preskúšanie elektromotorických  a elektronických sirén hlasitou skúškou.

Zvuku sirén bude predchádzať hlásenie informácie „Pozor skúška sirén.“ Následne sa ozve akustický signál vo forme dvojminútového stáleho tónu. Zvukovú skúšku ukončí slovná informácia „Koniec skúšky sirén.“

Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.